Wij willen helpen

Wanneer kunnen wij jou helpen

Eigenwijzer een specialistische praktijk helpt kinderen van 0-12, jongeren van 12-25 en het gezin om hen heen.
Eigenwijzer is goed in diagnostiek en behandeling als de problemen langer dan een half jaar duren en/of complex zijn. Dat wil zeggen dat de sfeer in jouw gezin voor langere tijd al leidt onder problemen en/of bijvoorbeeld er schooluitval dreigt. Voor lichte problemen kunt u terecht bij onze collega’s in de basis GGZ.

Eigenwijzer zorgt voor een passende behandeling van een breed scala aan mogelijke klachten en stoornissen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Veel voorkomende vragen zijn gericht op de behandeling van angst- en stemmingsproblemen, emotionele problemen als gevolg van traumatische gebeurtenissen en gedragsproblemen. Eigenwijzer leert je er mee om te gaan.

Eigenwijzer is er ook voor complexe diagnostische vragen. Dat wil zeggen dat er al een diagnose ligt, maar de behandeling, handvatten of handelingsplan deze problemen niet hebben verminderd en u als ouder nog steeds met het gevoel zit dat er meer of iets anders aan de hand is.

Komt u bij Eigenwijzer dan bent u verzekerd van maatwerk. Wij kijken samen met jou / jullie naar wat je nodig hebt. Binnen de behandeling werken we integratief waarbij we veel gebruik maken van oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie, schematherapie en hechtingsgerichte systeemtherapie. Tevens bieden we voor kinderen tussen de 5-15 jaar zowel individueel als met hun ouders lichaamsgerichte trainingen aan gericht op het reguleren van emoties en de weerbaarheid.

Over de duur van een sessie maken we van tevoren afspraken. Een enkele therapie-sessie duurt doorgaans 45 min. Gezinsgesprekken duren ongeveer 1,5 uur.
 

Wanneer kunnen we niet helpen?

Als er sprake is van een acute crisissituatie, hoge mate van suïcidaliteit, geweld of een alcohol- of drugsverslaving kunnen we je niet helpen. wij raden je aan in dat geval contact op te nemen met je huisarts om met jou te zoeken naar een passende vorm van hulp.

 

Eigenwijzer

"Wij hebben allemaal dezelfde passie voor hulpverlening :
snel, slagvaardig, flexibel, doen wat nodig is."

Mail ons gerust