Heeft u een klacht?

Praktische zaken

Klachten

We horen bij Eigenwijzer graag in alle openheid en eerlijkheid over je ervaringen, ook als die niet positief of naar wens zijn. Dit is mede waarom we regelmatig onze geboden hulp evalueren; dan kunnen we de koers bijstellen waar nodig.

Natuurlijk proberen we altijd om onvrede en klachten te voorkomen en leveren wij zorg naar ons beste kunnen. Maar psychologie is ook mensenwerk, en menselijke fouten en onzorgvuldigheden zijn niet altijd te voorkomen. Ook in de omgang of communicatie kunnen misverstanden ontstaan. Laat voorop staan dat we graag van jou leren wat er beter kan.

Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld, dan hopen we dat we daar samen uit kunnen komen.

Mocht je er niet samen uitkomen met je behandelaar dan kun je een klacht indienen.

Het is belangrijk dat je duidelijk je klacht beschrijft. Geef bijvoorbeeld aan wanneer je contact hebt gehad en met wie of wat er op een bepaalde datum is gebeurd.
Deze klacht kun je per mail  indienen bij de klachtenfunctionaris, via klachtenfunctionaris@ewalkmaar.nl. Deze neemt vervolgens binnen 10 werkdagen contact met je op om de klacht te bespreken en overlegt met je hoe de bemiddeling vormgegeven kan worden om de onvrede op te lossen of de relatie te herstellen.
Klachtbemiddeling heeft altijd onze voorkeur. Lukt dit niet, dan kan je klacht meer formeel in behandeling worden genomen. Voor (klachten over de behandeling van) jongeren tot 18 jaar die vallen onder de jeugdwet klik je hier dan kom je op de pagina met de juiste informatie
Daarnaast kun je op de website van de Rijksoverheid informatie vinden over de regelingen:  www.regelhulp.nl

Jongeren boven de 18 jaar wij zijn aangesloten bij P3NL (www.p3nl.nl). Zij hebben een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet, die voldoet aan de Wkkgz. Deze regeling houdt in het kort het volgende in: 

  • De cliënt kan bij de klachtenfunctionarissen van Klacht & Company een klacht over zijn zorgverlener indienen.
  • De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
  • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen?
  • Dan kan de cliënt de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg.
  • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Wij streven voortdurend naar optimale dienstverlening. Daarom zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen, zowel positieve als negatieve, die je met Eigenwijzer heeft opgedaan. Door je opmerkingen of tips met ons te delen, help je ons de kwaliteit van de dienstverlening waar nodig te verbeteren.
 

 

Stap 1: samen oplossen
In geval van onvrede of klachten: laat het ons weten, ga met ons in gesprek.

Stap 2: klachtenfunctionaris
Het kan gebeuren dat je het moeilijk vindt om een klacht met ons te bespreken. Of dat je niet helemaal tevreden bent met het resultaat van deze bespreking. In dat geval kun je je klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen. Dit is een onpartijdige professional die er speciaal voor jou is, om je te adviseren over een passende oplossing. In geval van een klacht heb je de keuze tussen bemiddeling door de klachtenfunctionaris of formele behandeling door de klachtencommissie. klachtenfunctionaris@ewalkmaar.nl

Stap 3: bemiddeling of klachtencommissie
Bemiddeling
Als je kiest voor bemiddeling, kan de klachtenfunctionaris bemiddelend optreden tussen jou en de betreffende hulpverlener. Er kan dan relatief snel een oplossing worden gevonden. Als je niet tevreden bent over de uitkomst van de bemiddeling, kun je er altijd voor kiezen alsnog een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Stap 1: Klachtencommissie
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een uitspraak doet over jouw klacht. De klachtenfunctionaris kan je meer vertellen over deze procedure en kan je eventueel helpen met het opstellen van een brief.

Eigenwijzer is aangesloten bij klachtenportaalzorg.
Klik hier om deze te bezoeken.