Behandelaanbod

Behandelaanbod

BewegingstherapieCognitieve Gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een evidence-based therapie die zich richt op het veranderen van negatieve gedachten en gedragspatronen. Het helpt cliënten om irrationele overtuigingen te herkennen en te vervangen door meer realistische en positieve gedachten, wat leidt tot gedragsveranderingen en vermindering van psychische klachten zoals depressie en angst.
Traumabehandeling
Traumabehandeling richt zich op het helpen van mensen die lijden aan de gevolgen van traumatische ervaringen. Veelvoorkomende vormen zijn Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en traumagerichte CGT. Deze behandelingen helpen cliënten om traumatische herinneringen te verwerken en hun emotionele reacties te reguleren.
Dialectische Gedragstherapie (DGT)
Dialectische gedragstherapie (DGT) is speciaal ontwikkeld voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis, maar is ook effectief bij andere ernstige emotionele problemen. DGT combineert cognitieve gedragstherapie met mindfulness-technieken en richt zich op het verbeteren van emotionele regulatie, interpersoonlijke effectiviteit, distress-tolerantie en mindfulness.
Systeemtherapie
Systeemtherapie richt zich op het verbeteren van de interacties binnen een systeem, zoals een gezin of een andere groep waartoe de cliënt behoort. Deze therapie gaat ervan uit dat psychische problemen niet los van de sociale context gezien
kunnen worden en richt zich op het verbeteren van communicatie en relaties binnen het systeem.

Bewegingstherapie

ook bekend als psychomotorische therapie, maakt gebruik van lichamelijke activiteiten om psychische problemen te behandelen. Het helpt cliënten om lichaamsbewustzijn te vergroten, emoties te reguleren en stress te verminderen door middel van sport, spel en ontspanningsoefeningen.

Groepsbehandeling Schematherapie

Schematherapie combineert elementen van cognitieve gedragstherapie, hechtingstheorie en psychoanalyse. In groepsbehandeling schematherapie werken cliënten gezamenlijk aan het identificeren en veranderen van negatieve schema's of patronen die hun denken, voelen en gedrag beïnvloeden. De groepsdynamiek biedt extra ondersteuning en feedback.

Intensieve Ambulante Begeleiding

Intensieve ambulante begeleiding is een vorm van zorg waarbij cliënten intensieve en frequente begeleiding krijgen in hun thuissituatie of in de directe leefomgeving. Het doel is om cliënten te ondersteunen bij het dagelijks functioneren, het bevorderen van zelfredzaamheid en het voorkomen van (her)opnames.

Farmacotherapie

Farmacotherapie betreft het gebruik van medicatie om psychische aandoeningen te behandelen. Antidepressiva, antipsychotica, anxiolytica en stemmingsstabilisatoren zijn enkele voorbeelden van medicatie die vaak worden voorgeschreven. Farmacotherapie wordt vaak gecombineerd met psychotherapie voor een optimaal behandelresultaat.